Uvođenje dvojezične nastave u sektoru web dizajna glavna je svrha projektnog prijedloga ŠUDIGO Zabok u sklopu Erasmus+ mobilnost nastavnika. Projekt je ispunio sve kriterije te će dobiti financijsku podršku za provođenje aktivnosti koje će započeti u lipnju ove godine i trajat će 12 mjeseci unutar kojih će se relizirati pet mobilnosti nastavnika stručnih predmeta.

Glavni cilj projekta Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna je upoznati nastavno osoblje s CLIL metodom, njenim alatima učenja i poučavanja tei tako omogućiti pokretanje pilot projekta dvojezične nastave u jednom razredu web dizajna, a kasnije kroz održivost projekta i uvođenje dvojezičnog programa u cijeli sektor web dizajna.
Poboljšanjem kurikuluma, uvođenjem novih inovativnih metoda učenja i poučavanja te korištenjem novih alata za pripremu nastavnih materijala škola će povećati zainteresiranost učenika za web dizajn te omogućiti učenicima veću mobilnost i konkurentnost na europskom tržištu rada.

Projektom bi započeli proces uvođenja dvojezične nastave u sektoru web dizajna u školskoj godini 2019./2020., a kao temeljni radni materijal za dvojezičnu nastavu bit će e-pojmovnik stručne terminologije web dizajna kojim bi se ojačale jezične kompetencije učenika i nastavnika stručnih predmeta.

Projekt je u prvom redu usmjeren na dvije specifične skupine – nastavnici će sudjelovati na mobilnostima u Italiji, Velikoj Britaniji, Malti i Belgiji te će kroz projektne aktivnosti usavršavati svoje vještine i kompetencije koje će prezentirati u redovnom nastavnom procesu te učenici na koje će nastavnici prenijeti stečeno znanje.

Prethodni članakUčenici ŠUDIGO Zabok nagrađeni u više kategorija
Sljedeći članakŠUDIGO ZABOK proširio WiFi mrežu i u učionicama glazbene škole
Redakcija digitalnog školskog lista "Tabula nova"

Komentiraj

Molimo upišite svoj komentar!
Molimo upišite svoje ime.