Impressum

Digitalni školski list Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, školska godina 2018./2019.

Izdavač: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

Za izdavača: Božica Šarić, prof.

Glavna i odgovorna urednica: Petra Sokolić, 4.MT

Redakcija: Ana Miklaužić, 1.MT, Ema Mihaliček, 1.MT, Rafael Anočić, 2.MT, Borna Banovec, 2.MT, Andrian Curiš, 2.MT, Katarina Kovačević, 2.MT, Lukrecia Meglić, 2.MT, Patricia Kranjčić, 2.MT, Sara Strugar, 2.MT, Vito Vidović, 3.WD, Antonio Kušić, 3.D, Petra Sokolić, 4.MT, Tea Huljek, 4.MT, Petar Capan, 4.MT, Stela Matković, 4.MT, Marko Loina, 4.WD, Eva Novak, 4.D, Paola Papa, 4.D

Fotografije: Rafael Anočić, 2.MT, Vito Vidović, 3.WD, Petra Sokolić, 4.MT, Nikolina Postružin, 4.WD, Krešimir Varga, arhiva škole

Nastavnici mentori: Krešimir Varga (digitalno izdanje), Marina Kanceljak Buhin i Nikola Sinković (tiskano izdanje)

Napomena: mišljenja i stavovi autora izneseni u člancima isključivo su njihovi osobni i ne moraju nužno odražavati službeno stajalište redakcije ili škole.

Digitalna redakcija (s lijeva na desno) – Katarina Kovačević, 2.MT, Patricia Kranjčić, 2.MT, Rafael Anočić, 2.MT, Andrian Curiš, 2.MT, Vito Vidović, 3.WD, Borna Banovec, 2.MT i Sara Strugar, 2.MT