Pandemija prouzrokovana virusom COVID-19 u naše je živote unijela mnoge promjene. Nastavni je proces u učionici nenadano i brzo prekinut te izmješten u virtualne učionice, nastavljen je kao rad na daljinu. Rad na daljinu iziskuje prilagodbu svih sudionika nastavnoga procesa te sugerira drugačije pristupe, metode, načine i oblike poučavanja i vrednovanja učeničkih postignuća. Vrijeme iza nas učenicima i nastavnicima predstavljalo je konstantni izazov, istraživanje i učenje te je rezultiralo efikasnijom uporabom IKT tehnologije, aplikacija, računalnih i medijskih alata. Implementacijom navedenoga u nastavni proces stvoreni su temelji novome vidu nastave, ali i inovaciji pristupa u nastavi. Pristupi u nastavi hrvatskoga jezika također su postali inovativniji.

Slikovnice na temu hrvatskoga narodnog preporoda

Primjer inovativnoga pristupa u nastavi hrvatskoga jezika jesu slikovnice nastale na temu hrvatskoga narodnog preporoda. Rezultat su projektnoga rada učenika 2. razreda Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok pod mentorstvom prof. Ivane Kotarski.

Projektna je nastava oblik rada pogodan za izradu malih, osobnih projekata – istraživačkih radova (u ovome slučaju slikovnica) – koji uključuje interakciju s drugim predmetima. U provođenju nastave na daljinu pokazala se važnim načinom učenja primjenjivim u svim oblicima nastave. Slikovnice su nastale kao završni rad iz hrvatskoga jezika, umjesto provođenja pisane / usmene provjere znanja.

Učenici 2. razreda izradu svojega projekta započeli su dobivenim zadatkom i uputama u zadatku. Upute su ujedno aktivnosti koje su učenici trebali provesti:

 • izradite slikovnicu u opsegu 10 stranica (uključujući naslovnu i završnu stranu)
 • slikovnica treba biti informativnoga te poučnoga karaktera osmišljena na šaljiv način
 • glavni junaci vaše slikovnice trebaju biti književni predstavnici HNP-a
 • informirajte o vremenu u kojemu isti žive, o obilježjima i prevratima u tome vremenu, o modi koju preporoditelji propagiraju, o samome pokretu, preporodnim zahtjevima, glasilu, o vrstama koje u tome vremenu nastaju, prikažite stav svojih junaka i njihove međusobne odnose – osmislite tekst slikovnice
 • u slikovnici iskoristite svoj već izrađeni letak ili razglednicu na temu HNP-a
 • prikladno oslikajte svoju slikovnicu promišljajući o značenju boja, simbola, odjeći koju prikazujete.

Vrednovanje projektnog zadatka

S obzirom na to da je slikovnica osmišljena kao projektni zadatak koji služi provjeri znanja, učenicima je objašnjeno što se i na koji način vrednuje, odnosno predočeni su im elementi / kriteriji vrednovanja njihova rada. Učenici su vrednovani iz svih triju elemenata vrednovanja i ocjenjivanja – književnosti, jezika i jezičnoga izražavanja.

Iz književnosti se vrednovalo sljedeće:

 • vrijeme trajanja razdoblja
 • prikaz vremena HNP-a i tadašnje prilike u zemlji
 • prikaz najrelevantnijih autora, djela, obilježja razdoblja
 • prikaz važnosti razdoblja za kasniji razvoj hrvatske književnosti i jezika
 • informativni i poučni karakter slikovnice.

Kada su učenici završili svoju slikovnicu, iz iste su trebali ispisati pet rečenica po izboru te analizirati vrste riječi iz rečenice (odrediti vrstu riječi, odrediti je li riječ promjenjiva ili nepromjenjiva, odrediti gramatičke kategorije svakoj pojedinoj riječi, navesti kanonski oblik). Dokument su slali kao dodatak slikovnici, a ocijenjen je kao rad iz jezika. Ocjena iz jezičnoga izražavanja obuhvaćala je sljedeće elemente: trud, poštivanje zadanih rokova, pristup kolegiju, radu i zadatku, komunikacija s nastavnicom, oblikovanje slikovnice i teksta.

Digitalni alati za objavu slikovnica

Završna faza projekta bila je (s učenicima dogovoreno) objavljivanje radova – slikovnica. Slikovnice su objavljene pomoću aplikacije Book Creator te alata Flipsnack. Na prikazani su način u klasične metode i pristupe nastavi implementirane drugačije metode rada, IKT tehnologija, rad s novim alatima i aplikacijama.

Učenici su za izradu slikovnice dobili vremenski rok od mjesec dana te su svi predali svoje radove unutar zadanoga roka. U fazi izrađivanja radova učenici su upućeni na komunikaciju s nastavnicom radi praćenja nastavnoga procesa, sugestija i povratnih informacija za poboljšanje rada. Svaki je učenički rad vrednovan formativno i sumativno te je učeniku ponuđena mogućnost više ocjene uz doradu rada i ispravak.

Izrada projekta popraćena je dokumentacijom dostupnom u sustavu rada (Loomen) te u pojedinačnim učeničkim mapama pohranjenim na Google Driveu. U prikazanome su pristupu nastavi hrvatskoga jezika učenici koristili svoje znanje stečeno na strukovnim predmetima: spojili su tekst, crtež, fotografiju, različite vidove dizajna, spoznaje o modi i povijesti odijevanja s književnošću.

Članak je popraćen krajnjim rezultatima rada u okviru nastavnoga predmeta Hrvatski jezik koji izvodi profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Ivana Kotarski. Sve slikovnice mogu se pogledati na Flipsnacku i Book Creatoru.

Napisala: Ivana Kotarski

Prethodni članakŠUDIGO – gle, škola i za tebe!
Sljedeći članakPrijavite se na radionice Ljetne škole informatike
Redakcija digitalnog školskog lista "Tabula nova"

Komentiraj

Molimo upišite svoj komentar!
Molimo upišite svoje ime.